Słownik najważniejszych pojęć ministranta i zwroty łacińskie

Kilka ważnych zwrotów po łacinie

Dominus Vobiscum - Pan z wami
Et cum spiritu tuo - I z duchem Twoim
Sursum corda - W góre serca
Habemus ad Dominium - Wznosimy je do Pana
Gratias agamus Domino Deo nostro - Dzieki składajmy Panu Bogu naszemu
Dignum et iustum est - Godne to i sprawiedliwe

Pater noster - Ojcze nasz

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo. Amen.

Ave Maria - Zdrowaś Maryjo

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria in excelsis Deo - Chwała na wysokości Bogu

Agnus Dei - Baranku Boży


Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis pacem.

Sanctus, sanctus, sanctus - Święty, święty, święty

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nómine Dómini. Hosanna in excelsis.

WAŻNE POJĘCIA:

Akolita - osoba przygotowująca ołtarz i dary ofiarne oraz pomagająca w rozdawaniu Komunii św. i udzielaniu Komunii Chorych. Potocznie nazywa się tak ministranta niosącego świece.

Agenda - książka, w której zawarte są modlitwy i litanie czytane np. w trakcie adoracji.

Akolitki - lichtarze z płonącymi świecami, niesione obok krzyża na procesjach oraz używane podczas czytania Ewangelii.

Alba - długa, biała szata liturgiczna przeznaczona dla kapłana i służby liturgicznej.

Ambona - miejsce gdzie jest czytane Pismo św. i są głoszone kazania lub homilie.
 
Ampułki - to naczynia liturgiczne w których jest umieszczone wino i woda.

Antyfona - refren, który rozpoczyna i kończy psalm w liturgii godzin.

Apostolat - urząd głoszenia Ewangelii.

Absyda - półkolista wnęka w ścianie kościoła.

Aspersja - pokropienie wiernych wodą święconą.

Asysta - diakon lub dwaj diakoni towarzyszący biskupowi lub kapłanowi w uroczystej celebracji.

Baldachim - ozdobna osłona z materiału niesiona nad Najświętszym Sakramentem

Biret - nakrycie głowy duchownych katolickich.

Biskup - zwierzchnik Kościoła lokalnego (diecezji).

Bursa - sztywna torebka do zawieszania na szyi, na naczynie z Komunią Chorych.

Celebrans - osoba przewodnicząca Mszy Świętej

Ceremoniarz - osoba przygotowująca i koordynująca różne posługi oraz dbająca o harmonijny przebieg uroczystości.

Chrzcielnica - naczynie z metalu, kamienia lub drewna w którym przechowuje się wodę do Chrztu św.

Ciemnica - miejsce w Kościele gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.

Cingulum - pasek do przepasywania alby, element stroju liturgicznego.

Cyborium - puszka do przechowywania Komunii Św.

Homilia - kazanie

Kielich - naczynie liturgiczne w którym podczas Mszy św. składa się wino do konsekracji.

Konfesjonał - miejsce sprawowania sakramentu pokuty.

Kustodia - mała puszka przeznaczona do przechowywania Najświętszej Hostii, która jest przeznaczona do monstrancji.

Monstrancja - przedmiot liturgiczny w którym umieszcza się Hostię w celu adoracji lub procesji.

Ołtarz - stół przy którym składa się Najświętszą Ofiarę i przy którym rozdziela się Ciało Pańskie.

Oracja - uroczysta modlitwa odmawiana przez kapłana w imieniu wiernych

Ornat - wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św.

Palka - niewielki kawałek usztywnionego płótna służy do nakrywania kielicha mszalnego.

Paschał - świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa.

Pastorał - ozdobna laska używana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej od Chrystusa.

Prezbiterium - część Kościoła gdzie znajduje się ołtarz główny

Relikwiarz - ozdobne naczynie w którym przechowuje się relikwi

Sedilia - siedzenia dla celebransa i tych, którzy mu usługują.

Tabernakulum - miejsce w Kościele, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament


Welon - okrycie wierzchnie celebransa w czasie uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

 
zamknij