Modlitwy ministranta na poszczególne okresy liturgiczne

OKRES ZWYKŁY

Modlitwa przed Mszą Świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, by świętą pełnić służbę, proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie a serce zawsze pełniło zawsze Twoją wolę.

K: Idźmy z radością.
M:
Na spotkanie pana.
-------------------------------------------
Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do twojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w tych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia.

K: Błogosławmy Panu
M: Bogu niech będą dzięki 

ADWENT

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie, nasz Boże, niech ta święta posługa pobudzi nasze serca do przygotowania dróg Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości serca.

K: Oto Pan Bóg przyjdzie.
M: Z rzeczą Świętych ku nam przybędzie.

----------------------------------
Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, który nam, tak bardzo niegodnym, pozwoliłeś być blisko Ciebie, prosimy Cię, spraw, abyśmy w codziennym życiu umieli iść Twoimi śladami, świadcząc dobro innym.

K: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
M: Hosanna na wysokości.


 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, który niegdyś przyszedłeś na świat w betlejemskiej stajence, spraw, abyśmy godnie służyli przy Twoim ołtarzu, gdzie każdego dnia rodzisz się pośród nas.

K: Słowo stało się Ciałem.
M: I zamieszkało między nami.
---------------------------------------------
Modlitwa po Mszy Świętej

Przeniknięci blaskiem tajemnicy Twojego narodzenia, prosimy Cię Panie, pomóż na nieustannie składać u Twego żłóbka dary naszych dobrych czynów.

K: Chwała na wysokości Bogu.
M: A na ziemi pokój ludziom dobrej woli.


 

OKRES WIELKIEGO POSTU

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, w tym świętym czasie pokuty, przystępujemy do służby przy Twoim ołtarzu, spraw prosimy, niech on atak przemieni nasze serca, aby się Tobie podobały.

K: Nawracajcie się.
M: I wierzcie w Ewangelię.

------------------------------------------
Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, nasz Dobry Ojcze, który zawsze nas szukasz, a gdy schodzimy z drogi uczciwej jesteś gotowy darować nam to wszystko, co złego uczyniliśmy, spraw, abyśmy przez tę świętą posługę, całą duszą nawrócili się do Ciebie.

K: Któryś za nas cierpiał rany.
M: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Modlitwa przed Mszą Świętą

Zbliżając się do Twego ołtarza w te dni najświętsze ze wszystkich, prosimy Cię Panie, spraw, abyśmy z pokorą i w skupieniu przeżywali tajemnice Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

K: Wielbimy Krzyż Twój panie, wysławiamy Twoje Święte Zmartwychwstanie.
M: Bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.
---------------------------------------
Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy uczestniczyć w Tych Świętych Misteriach Paschalnych, spraw prosimy, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć, jak wielka jest Twoja miłość do nas grzesznych ludzi.

K: Wielbi dusza moja Pana.
M: Bo wielkie rzeczy nam uczynił.


 

OKRES WIELKANOCNY

Modlitwa przed Mszą Świętą

Panie Jezu, który swoim zmartwychwstaniem zwyciężyłeś wszelkie zło, spraw prosimy, abyśmy godnie służąc Tobie nieśli bliźnim naszym radość Twojego Zwycięstwa.

K: Chrystus Pan zmartwychwstał, Alleluja.
M: Prawdziwie z grobu powstał, Alleluja.
-----------------------------------
Modlitwa po Mszy Świętej

Panie Jezu, Ty przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne i zawarłeś z nami Nowe Przymierze, spraw prosimy, abyśmy jako twoi słudzy codziennie umierając dla grzechu, żyli tylko dla Ciebie.

K: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Alleluja.
M: Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, Alleluja.
 
zamknij