Troszkę historii... Ksiądz opiekun

Pierwszymi opiekunami liturgicznej służby ołtarza był ksiądz Grzegorz Tabaka (ministranci) i ksiądz Norbert Jerzak ( kandydaci). Nie było wtedy punktacji, zbiórki były w sobotę. Potem wszedł podział na ministrantów starszych i lektorów ( opiekun ks. Grzegorz) i ministrantów ze Szkoły Podstawowej ( opiekun ks. Norbert). Jednak ten sposób się nie sprawdził. W czerwcu 2008 ksiądz Grzegorz i ksiądz Norbert zostali przeniesieni do innych parafii. Aktualnie ministrantami opiekuje się ks. Artur Moraczyński, który przyszedł do nas z parafii pw. Ducha Św. we Wrocławiu a lektorami i ceremoniarzami ks. Janusz Bobowski, z parafii Św. Jakuba i Krzysztofa również we Wrocławiu. Od tego roku została wprowadzona punktacja. 26 lutego 2009 zostały wprowadzone nowe stroje liturgiczne - czerwona rewerenda i kołnierz.
--------------------------------------

ks. Artur Moraczyński -
Ksiądz Artur urodził się 07.09.1975 w Słubicach a święcenia kapłanskie przyjał 26.05.2001 . Opiekuje się ministrantami w naszej parafii. Został ustanowiony wikariuszem w naszym kościele w  2008r. Wcześniej posługiwał w parafii Św. Ducha, gdzie teraz poszedł ks. Norbert


ks. Janusz Bobowski - Urodzony 7.10.1972 w Jeleniej Górze a święcenia przyjął 17.05.1997. Posługiwał w parafii Św. Bonifacego, parafii św. Jakuba i Krzysztofa. W 2008 roku przyszedł do naszej parafii. Opiekuje się lektorami i ceremoniarzami.

--------------------------------------------------
DAWNI OPIEKUNOWIE

ks. Grzegorz Tabaka - Urodzony 13.06.1975 we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2002  roku. Został skierowany do posługi w naszej parafii. Po pięciu latach został przeniesiony do parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

ks. Norbert Jerzak- Urodzony 22.09.1974 w Bogatyni. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego wstąpił do MSWD we Wrocławiu. Świecenia kapłańskie przyjął 25.05.1999. Został skierowany do parafi św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Po czterech latach do naszej parafii, a nastepnie w roku 2008 do parafii pw. Ducha Świętego we Wrocławiu.

zamknij